Disclaimer / aansprakelijkheidsbeperkingen

Voor zover de wet het toelaat, zal Falcon automation nv in geen geval aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enige rechtstreekse, niet-rechtstreekse, bijzondere, of bijkomende schade, noch gevolgschade, van welke aard en omvang ook, inclusief die veroorzaakt zou worden door de raadpleging of door gelijk welk gebruik van de website en inzonderheid van de informatie die zich erop bevindt of die erdoor verkregen wordt.

Het bezoek en gebruik van de website geschiedt op geheel eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. De middels deze website meegedeelde informatie ontslaat u geenszins van uw verplichting om uw eigen onderzoek en controle naar deze informatie uit te voeren.

Hoewel Falcon automation nv een redelijke zorg heeft besteed aan de aanmaak van haar website, garandeert zij niet dat de website en/of de servers waarop deze draait zonder onderbreking, fouten, gebreken of virussen en andere schadelijke componenten zal werken, of dat deze problemen zullen en kunnen worden verholpen, noch dat de informatie die door haarzelf erop geplaatst wordt bekomen volledig, juist en up-to-date is.

Door het eigenlijk bezoek of gebruik van de website gaat de bezoeker of gebruiker uitdrukkelijk akkoord met de aansprakelijkheidsbeperkingen in hoofde van Falcon automation nv.

Referenties